Seneste nyt

Nye ambassadører

Vi har fået 2 nye ambassadører:

I Sdr. Kirkeby er det Thomas Krogh Nielsen og i Horreby Andreas Green.

Velkommen til til jer begge to!

Husk Generalforsamling i Falsters Hjerte tirsdag d. 9. maj kl 19 i Horreby Gl. Skole

Vi håber at se rigtig mange til generalforsamlingen.

Husk at forny jeres medlemsskab inden generalforsamlingen.

  Invitation generalforsamling

Foreningen Landsbyerne i Falsters Hjerte indbyder herved til den 5. ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes på Horreby Gl. Skole/den gamle SFO hos Tommy Raahaug på Møllebakkevej.

Tirsdag d. 9. maj 2017 kl. 19.00-21.00

Der vil blive serveret kaffe/te og kage under arrangementet.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent.
  3. Bestyrelsens/formandens beretning og planer for det kommende år, herunder orientering fra udvalg.
  4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent og beløb til støttebeviser.
  6. Indkomne forslag.

          6a. Vedtægtsændring:

                                    § 8 Tegningsregler

                                    Stk. 1.Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

                                  Ønskes ændret til:

                                  Stk. 1. Foreningen tegnes af kassereren eller ved dennes forfald af formanden.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

10. Evt.

Vedr. punkt 7. 2 bestyrelsesmedlemmer modtager gerne genvalg.

Vedr. punkt 8. 1 bestyrelsessuppleant modtager gerne genvalg.

Vedr. punkt 9. Revisorer og revisorsuppleant modtager gerne genvalg.

På bestyrelsens vegne

Kirsten Hobolt Høegh-Andersen

Bestyrelsesformand

 

Sider