Områdets institutioner

Møllebakkeskolen

Møllebakkeskolen er en folkeskole, som ligger i Horreby og modtager elever fra hele Falsters Hjerte, samt en del elever, der bor uden for skoledistriktet, men aktivt har valgt Møllebakkeskolen.

Skolen er oprindeligt en forbundsskole bygget i 1960. Skoleforbundet bestod af de daværende Sdr. Kirkeby- Sdr. Alslev  og Karleby-Horreby-Nr. Ørslev kommuner, i 1961 kom også Systofte med. I de første 10 år gik elever fra 4. – 10. årgang på skolen, og de yngste elever blev undervist på forskolerne ’ude i sognene’. Efter kommunalreformen i 1970 blev forskolerne nedlagt, og skolen blev udvidet. I 1973 kom Horbelev skoles overbygning også til Møllebakkeskolen. Da Horbelev skole blev nedlagt i 2004, kom specialklasserne derfra til Møllebakkeskolen. I januar 2007 blev Møllebakkeskolen en del af Guldborgsund Kommunes skolevæsen.

Siden skolestrukturændringen i 2010 har Møllebakkeskolen haft én klasse pr. årgang og har i dag ca. 200 elever.

Skolen er en levende skole, som allerede i mange år har arbejdet med IT i undervisningen, med fysisk aktivitet, også i boglige fag, med udeundervisning, lejrskoler  og meget andet af det, som er indeholdt i den nye skolereform. Der arbejdes målrettet med læsning på mange forskellige måder, og i det arbejde er det meget velfungerende skolebibliotek og læsevejlederen vigtige støtter. I matematik arbejdes der ofte eksperimenterende og undersøgende, og matematikvejlederen støtter lærere og elever efter behov.

I det hele taget bestræber man sig i alle fag på at gøre undervisningen så levende og interessant som muligt og arbejder ikke sjældent på tværs af årgange.

Møllebakkeskolens vision er at være: En skole alle vil, og som gør alle elever til den bedste udgave af sig selv.

Denne vision bygger på skolens værdigrundlag: Alt arbejde på skolen skal bygge på: TRYGHED, ANSVARLIGHED OG NYSGERRIGHED.

Alle voksne gør hver dag deres bedste, for at eleverne skal opleve, at skoledagen bygger på disse værdier, ligesom skolens elevråd og skolebestyrelse arbejder aktivt med værdigrundlaget.

Skolen har en velfungerende skolebod, som tilbyder forskellige gode alternativer til madpakken.

For yderligere oplysninger se: www.moellebakkeskolen.dk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møllebakken 

Møllebakken er en grøn, privat institution, som ligger i dejlige omgivelser i Horreby.

Møllebakken har hjemlige rammer. Vi laver mad sammen hver dag og har et aktivt udeliv med have og drivhus.

Vi prioriterer fællesskab, nærvær og selvværd højt.

Vi lægger også vægt på et værdifuldt forældresamarbejde og et engageret personale.

Vi er garant for at trygt og sundt barneliv.

Vi betragter os selv som medspillere i nærmiljøet, så I er altid velkomne til at kigge forbi og hilse på...

Se mere på: www.mollebakken.dk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------