Naturoplevelser

Der er et yndigt land, det står med brede bøge, :/nær salten østerstrand/: det bugter sig i bakke, dal,…” sådan lyder de første linjer i vores nationalsang, som Oehlenschläger skrev i 1819. Oehlenschläger er på den måde med til fra start af at slå fast, hvad det er, der gør Danmark til et yndigt land. Selv i dag er vore kyster, natur og landskaber noget af det, vi danskere sætter højest. Da man for nylig undersøgte, hvad landområderne i Danmark særligt kan/bør tilbyde, var det særligt naturskønne kyster og strande, naturskønne områder, ro og stilhed, og et særligt dyre- og planteliv, som danskerne ønsker.

 

Med sin placering ”nær salten østerstrand”, direkte til Østersøen og på kanten af det kuperede nordøst falsterske landskab, kan man finde det hele i Falsters Hjerte. Når man hertil lægger, at området er flankeret af større skovområder og indeholder særlige naturområder som f.eks. den gamle højmose Horreby lyng, så lever området Falsters Hjerte op til ”Der er et yndigt land”. 

Det er ikke fordi, der er meget mere natur i Falsters Hjerte end i resten af Danmark, f.eks. udgør skovarealet 13,5 %, lige som landsgennemsnittet, men det er den forskellighed i naturen, der findes inden for området, samt den natur, man har adgang til lige omkring området, der gør det til noget særligt.

De største naturarealer i området er Korselitse Hovedskov, Horreby Lyng, Skørringe Øster- og Vesterskov samt Virket Lyng.

Korselitse Hovedskov er en del af den 17,5 km lange kystskov, der bugter sig langs den østfalsterske kyst fra Korselitse i syd til Næsgård i nord, og det er her, landet ”står med brede bøge, nær salten østerstrand”. På det meste af strækningen er skoven ca. 1 km bred, men lige netop i Falsters Hjerte strækker den sig knap 4 km ind i landet omgivet af herregårdslandskabet omkring Korselitse. Skoven varierer mellem høj bøgeskov, skovenge og moseområder, der samlet set giver en spændende og artsrig natur.

Her kan man fordybe sig i f.eks. natsværmere på nogle af de særligt gode lokaliteter i Danmark, eller man kan bare gå en tur i skoven, hvor man kan nyde synet af de alle steds nærværende rådyr, eller være heldig at se det sky dådyr, der er Danmarks næststørste hjorteart, som der er en pæn bestand af i området. Man kan sidde i skoven ved Generalens Lysthus og holde kaffepause og nyde synet af Østersøen, eller man kan tage en tur på stranden en varm sommerdag og nyde bøgens svalende skygge. Man kan følge den brede sandstrand fra Korselitse Hovedskov mod syd, forbi det gamle hyggelige sommerhusområde ved Sønder Alslev strand og videre syd for Falsters Hjerte, til den kendte strand ved Marielyst, kun afbrudt af mindre strækninger med kystskrænter.

Horreby Lyng er en gammel højmose, der er udpeget som et særligt bevaringsværdigt naturområde på europæisk plan, et såkaldt Natura2000 område. Horreby Lyng udgør sammen med Listrup Lyng, der ligger i den vestlige del af Falsters Hjerte, Natura2000-område nr. 175.

Højmoser er kendetegnet ved, at være meget næringsfattige, hvilket her står i stærk kontrast til den fede næringsrige lerjord, der ellers omgiver Horreby Lyng. Højmoser får i princippet kun vand og næring fra luften og har derfor et meget specielt plante- og dyreliv.

I Horreby Lyng kan man ud over tørvemosarter, bl.a. finde den sjældne kødædende plante rundbladet soldug, men også de sjældne planter rosmarinlyng, hjertelæbe, hvid næbfrø og liden blærerod findes i området. Af dyreliv er det særligt den sjældne stor kærguldsmed, der er interessant.

Horreby Lyng er som nævnt en gammel højmose, hvilket betyder, at der er temmelig fugtigt at færdes derude, men med et par gummistøvler på kan man få en særlig og anderledes naturoplevelse, der næsten ikke kan fås andre steder i Østdanmark.

På grund af dens status som Natura2000-område vil man i de kommende år intensivere plejen af de særlige naturtyper i Horreby Lyng til gavn for det særlige dyre- og planteliv, der findes i området, hvilket man kan følge med i på Naturstyrelsens hjemmeside.

Skørringe Øster- og Vesterskov samt Virket Lyng ligger i det smukke godslandskab omkring Skørringe gods og grænser op til den store centrale statsskov på Falster, Hannenov Skov, der grænser lige op til Falsters Hjerte. Skovene er klassiske østdanske løvtræsskove, hvor træarter som bøg, eg, ask og ær dominerer.

Hvis man ønsker en tur i skoven med fred og ro, er Skørringe Østerskov den rigtige skov. Med dens placering uden tilknytning til byer og landsbyer er der ikke så mange besøgende i skoven, og man kan få den helt for sig selv kun forstyrret af havørnen, der yngler i skoven.

I Skørringe Vesterskov og Virket lyng er der mere liv med placeringen direkte op til statsskoven og Falster Golfklub, så her sker der mere i skoven. I Hannenov skov kan man finde resterne af det imponerende Falsters Virke, der var en tilflugtsborg, der har rødder helt tilbage i jernalderen.

Projekter

Der er god adgang i bil til alle de større naturområder i Falsters Hjerte, og der er stisystemer man kan færdes på og få gode naturoplevelser i, i respekt for naturen og lodsejernes ejendomsret i alle områderne. Men områderne er ikke bundet særlig godt sammen af stisystemer, og det er ikke alle områder, der er attraktive for områdets borgere og turister.

Foreningen Landsbyerne i Falsters Hjerte arbejder derfor på i samarbejde med lodsejere, foreninger m. fl. at få kortlagt de eksisterende stier, markveje mv., der kan bruges af cyklister og gående i området, samt kigge på, om der er mulighed for at binde nogle af de eksisterende stier sammen, så vi kan få et sammenhængende stisystem i området. Et sammenhængende stisystem vil sikre, at vi der bor i Falsters Hjerte kan komme ud i naturen og opleve ikke bare de større naturområder, men også det flotte landbrugslandskab med bølgende kornmarker og de grønne roemarker, der står længe efter, alt andet er høstet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Har man lyst til at holde ferie til hest er det en oplagt mulighed at tjekke: http://ferierytter.dk > http://ferierytter.dk/corselitze eller http://ferierytter.dk/falster-pilekaer

 

Horreby Lyng giver nu nye spændende muligheder for oplevelser.