mobilemenu
Velkommen
Velkommen

Falsters Hjerte er en landsbyklynge på 11 små landsbyer med en stærk tradition for at skabe udvikling og forandring. Vi ønsker at afprøve nye veje til udvikling af levedygtige og moderne landsbyer i landdistrikterne. Vi har en unik organisatorisk struktur i foreningen Landsbyerne i Falsters Hjerte med 20 dedikerede og meget engagerede landsby-ambassadører som er tovholdere for udviklingen i deres egen landsby. Målet med Falsters Hjerte er, at styrke fællesskabet i mellem landsbyerne i Falsters Hjerte og at stimulerer borgerne i Falsters Hjerte til at tage ansvar for at føre deres landsby frem til en levedygtig og moderne landsby i et sammenhængende landdistrikt.

Om Falsters Hjerte
Nyt Spor: Falsters Hjerte Øst
Nyt Spor: Falsters Hjerte Øst

Falsters Hjerte har nu færdiggjort det 3. spor i det østlige område af Falster: SPOR Falsters Hjerte Øst. Det er en vandresti langs vandløb, skel og grønne områder, markeret med blå pile på pæle. Flere lodsejere har indvilget i at lægge jord til den nye sti, hvilket betyder at strækningen er blevet 18,2 km lang og er placeret mellem Horreby Lyng, Meelse, Corselitzeskoven og Karleby. På Horreby Lyng er der ved P-pladsen opsat plancher med kort og pjecer, hvor man kan orientere sig om rutens præcise placering, ligesom der 6 steder på ruten er opsat individuelle informationstavler, der fortæller om det område man befinder sig i.

Spor i området
Styrk dit liv i Falsters Hjerte
Styrk dit liv i Falsters Hjerte

I den kommende tid arbejder bestyrelsen med at søge finansiering til en del af projekterne, som der er arbejdet med i løbet af de seneste år. Nogle af projekterne er så omfangsrige og kostbare at det vil tage tid at realisere dem. Andre projekter håber vi at kunne realisere inden for det næste års tid. I vil høre nærmere efterhånden, som projekterne skrider frem. Foreløbig glæder vi os over det store engagement, som arbejdsgrupperne har vist.

Projekterne