mobilemenu

Institutioner

Møllebakkeskolen

Møllebakkeskolen er en folkeskole, som ligger i Horreby og modtager elever fra hele Falsters Hjerte, samt en del elever, der bor uden for skoledistriktet, men aktivt har valgt Møllebakkeskolen.

Skolen er oprindeligt en forbundsskole bygget i 1960. Skoleforbundet bestod af de daværende Sdr. Kirkeby - Sdr. Alslev og Karleby - Horreby - Nr. Ørslev kommuner, i 1961 kom også Systofte med. I de første 10 år gik elever fra 4. -10. årgang på skolen, og de yngste elever blev undervist på forskolerne 'ude i sognene'. Efter kommunalreformen i 1970 blev forskolerne nedlagt, og skolen blev udvidet. I 1973 kom Horbelev skoles overbygning også til Møllebakkeskolen. Da Horbelev skole blev nedlagt i 2004, kom specialklasserne derfra til Møllebakkeskolen. I januar 2007 blev Møllebakkeskolen en del af Guldborgsund kommunes skolevæsen.

Siden skolestrukturændringen i 2010 har Møllebakkeskolen haft én klasse pr. årgang og har i dag ca. 200 elever. Derudover har kommunen for nylig oprettet en centerklasse på skolen.

Skolen er en levende skole, som allerede i mange år har arbejdet med IT i undervisningen, med fysisk aktivitet, også i boglige fag, med udeundervisning, lejrskoler og meget andet af det, som er indeholdt i den nye skolereform. Der arbejdes målrettet med læsning på mange forskellige måder, og i det arbejde er det meget velfungerende skolebibliotek og læsevejlederen vigtige støtter.

Hver morgen er der en halv times læsebånd for samtlige klasser, hvor eleverne på hver deres niveau fordyber sig i læsning. Endvidere er der tilknyttet en dansklærer i 0. klasse i 8 lektioner, der understøtter den tidlige læsestart.

Endvidere er skolen i oktober 2018 blevet certificeret DGI Udeskole. Læs mere her:

https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-outdoor/dgi-udeskole

I oktober 2018 blev vores nye legemuligheder rundt om på skolen ligeledes indviet. der er sket en markant ændring med f.eks. ny svævebane, skaterbane og parkourbane.

Skolens værdigrundlag: Alt arbejde på skolen skal bygge på: FÆLLESSKAB,STYRKE OG NYSGERRIGHED.

Skolen har en velfungerende skolebod, som tilbyder forskellige gode alternativer til madpakken.

For yderligere oplysninger se: http://moellebakkeskolen.aula.dk

 

Møllebakken

Møllebakken er en grøn, privat institution med vuggestue og børnehave, som ligger i dejlige omgivelser i Horreby.

Møllebakken har hjemlige rammer. Vi laver mad sammen hver dag og har et aktivt udeliv med have og drivhus.

Vi prioriterer fællesskab,nærvær og selvværd højt.

Vi lægger vægt på et værdifuldt forældresamarbejde og et engageret personale.

Vi er garant for et trygt og sundt barneliv.

Vi betragter os som medspillere i nærmiljøet, så I er altid velkomne til at kigge forbi og hilse på...

Se mere på: https://www.mollebakken.dk