mobilemenu

Naturoplevelser

Med sin placering ”nær salten østerstrand”, direkte til Østersøen og på kanten af det kuperede nordøst falsterske landskab er der aldrig langt til naturoplevelser i Falsters Hjerte. Uanset om man vil på stranden, en tur i skoven eller opleve moser og søer så er det hele tæt på. Desuden er der er god adgang til landbrugslandet, med de bølgende kornmarker eller de grønne roemarker der står grønne lang tid efter alt andet er høstet.

Det er ikke fordi, der er meget mere natur i Falsters Hjerte end i resten af Danmark, f.eks. udgør skovarealet 13,5 %, lige som landsgennemsnittet, men det er den forskellighed i naturen, der findes i området, samt adgangen til naturen og landbrugslandet, der gør området til noget særligt. Uanset om man bare vil gå en tur med hunden og kigge ud over marker og landskab, eller om man vil finde en stille plet med ro og fred i skoven, eller nyde havduften langs kysten så findes det i Falsters Hjerte.

Har man engang imellem brug for fest og farver på stranden så ligger området lige nord for Marielyst, Danmarks største sommerhusområde med alt hvad dertil hører. Vil man på den anden side gerne opleve sjældne dyre og plantearter, så kan man f.eks. gå i Horreby Lyng midt i Falsters Hjerte. De største naturarealer i området er Korselitse Hovedskov, Horreby Lyng, Skjørringe Øster- og Vesterskov samt Virket Lyng.

KORSELITSE HOVEDSKOV

Korselitse hovedskov

Korselitse Hovedskov er en del af den 17,5 km lange kystskov, der bugter sig langs den østfalsterske kyst fra Korselitse i syd til Næsgård i nord, og det er her, landet ”står med brede bøge, nær salten østerstrand”. På det meste af strækningen er skoven ca. 1 km bred, men lige netop i Falsters Hjerte strækker den sig knap 4 km ind i landet omgivet af herregårdslandskabet omkring Korselitse. Skoven varierer mellem høj bøgeskov, skovenge og moseområder, der samlet set giver en spændene og artsrig natur.

Her kan man fordybe sig i f.eks. natsværmere på nogle af de særligt gode lokaliteter i Danmark, eller man kan bare gå en tur i skoven, hvor man kan nyde synet af de alle steds nærværende rådyr, eller være heldig at se det sky dådyr, der er Danmarks næststørste hjorteart, som der er en pæn bestand af i området. Man kan sidde i skoven ved generalens lysthus og holde kaffepause og nyde synet af Østersøen, eller man kan tage en tur på stranden en varm sommerdag og nyde bøgens svalende skygge. Man kan følge den brede sandstrand fra Korselitse Hovedskov mod syd, forbi det gamle hyggelige sommerhusområde ved Sønder Alslev strand og videre syd for Falsters Hjerte, til den kendte strand ved Marielyst, kun afbrudt af mindre strækninger med kystskrænter.

Horreby lyng

Horreby lyng

Horreby Lyng er en gammel højmose, der er udpeget som et særligt bevaringsværdigt naturområde på europæisk plan, et såkaldt Natura2000 område. Horreby Lyng udgør sammen med Listrup Lyng, der ligger i den vestlige del af Falsters Hjerte, Natura2000-område nr. 175. Højmoser er kendetegnet ved, at være meget næringsfattige, hvilket her står i stærk kontrast til den fede næringsrige lerjord, der ellers omgiver Horreby Lyng. Højmoser får i princippet kun vand og næring fra luften og har derfor et meget specielt plante- og dyreliv.

I Horreby Lyng kan man ud over tørvemosarter, bl.a. finde den sjældne kødædende plante rundbladet soldug, men også de sjældne planter rosmarinlyng, hjertelæbe, hvid næbfrø og liden blærerod findes i området. Af dyreliv er det særligt den sjældne stor kærguldsmed, der er interessant.

Horreby Lyng er som sagt en gammel højmose hvilket betyder, at der er temmelig fugtigt at færdes derude, men med et par gummistøvler på kan man få en særlig og anderledes naturoplevelse, der næsten ikke kan fås andre steder i Østdanmark. Men i de seneste år er der lavet nye stier gennem højmosen lave træbroer de steder hvor der er vådest. Etableringen af stierne og andre publikumsfaciliteter er en del af projektet ”Østdanske højmoser” der er et EU-life projekt. Projektet er et naturgenopretningsprojekt der ud over Horreby Lyng også omfatter dele af Store Åmose på Vestsjælland, og arbejder med:

  • Forbedringer af uhensigtsmæssig hydrologi i mosen, herunder lukning af grøfter og kanaler.
  • Sikring af uhindret vandafledning fra de omkringliggende landbrugsarealer
  • Rydning af uønsket opvækst
  • Forbedrede levevilkår for højmosernes dyre- og plantearter
  • Formidling og publikumsfaciliteter

 

Man kan læse meget mere om Horreby Lyng og naturgenopretningsprojektet på www.horrebylyng.dk

Guldsmed

Skjørringe. Hannenov skoven og Virket lyng

Skjørringe Øster- og Vesterskov samt Virket Lyng ligger i det smukke godslandskab omkring Skjørringe gods og grænser op til den store centrale statsskov på Falster, Hannenov Skov, der grænser lige op til Falsters Hjerte. Skovene er klassiske Østdanske løvtræsskove, hvor træarter som bøg, eg, ask og ær dominerer.

Hvis man ønsker en tur i skoven med fred og ro, er Skjørringe Østerskov den rigtige skov. Med dens placering uden tilknytning til byer og landsbyer er der ikke så mange besøgende i skoven, og man kan få den helt for sig selv kun forstyrret af havørnen, der yngler i skoven.

I Skjørringe Vesterskov og Virket lyng er der mere liv med placeringen direkte op til statsskoven og Falster Golfklub, så her sker der mere i skoven.

I Hannenov skov kan man finde resterne af det imponerende Falsters virke, der var en tilflugtsborg, der har rødder helt tilbage i jernalderen.

Stier ud i naturen og landskabet

Der er god adgang i bil til alle de større naturområder i Falsters Hjerte, og der er stisystemer man kan færdes på og få gode naturoplevelser i, i respekt for naturen og lodsejernes ejendomsret i alle områderne. Hertil kommer, at der er etableret en række stier gennem landskabet, der giver basis for nogle dejlige ture og som samtidig binder små og store naturområder sammen. Stierne er etableret i samarbejde mellem Falsters Hjerte, Guldborgsund Kommune og private lodsejere der har lagt jord til stierne. Stierne er etableret som en del af konceptet Spor i landskabet.

I Falsters Hjerte er der etableret to spor med i alt fem forskellige ruter. De to spor er ”Sporet i Falsters Hjerte” og ”Præsteskoven-Skjørringe-Virket Sø”. Der arbejdes løbende på, at etablerer nye spor/stier i landskabet.

Sposters Hjerte ret i Fal

Sporet er en natursti ved Horreby, 10 km øst for Nykøbing F, og midt i Falsters Hjerte. Sporet består af en gul (5 km) og en rød rute (ca. 5,5 km) med 3 startsteder. Den gule rute binder Horreby Lyng og Virkethus samt Hannenov Skoven sammen. Ved Virkethus er der samtidig sammenhæng med Præsteskoven-Skjørringe-Virket Sø sporet. Den røde rute er en rundtur fra Møllebakkeskolen til Horreby Lyng og retur.

Præsteskoven-Skjørringe-Virket Sø

Sporet er en natursti ved Virket, 14 km nordøst for Nykøbing F, i den nordvestlige del af Falsters Hjerte. Sporet består af en grøn rute på 5,2 km, en rød rute på 3,4 km og en blå rute på 2 km. Til alle ruterne kan der tages udgangspunkt i Virkethus. Den grønne rute Præsteskoven-Skjørringe-Virkethus. Den røde rute er Virkethus-Borremosen-Skjørringe. Den blå rute går rundt om Virket Sø. Der er gode muligheder for at kombinere turene med en afstikker til Hannenov Skoven. Fra Virkethus starter også gul rute ”Spor i Falsters Hjerte” som går til Horreby og Horreby Lyng.