mobilemenu

Foreningens formål

Oprettelsen af koordinerende forening Landsbyerne i Falsters Hjerte tog egentligt sit udspring i Guldborgsund Kommunes ønske om at reducere antallet af skoler i kommunen. Møllebakkeskolen, der i 1960 blev bygget af sognerådene fra Karleby-Horreby-Nørre Ørslev-, Sønder Alslev-Sønder Kirkeby- og Systofte sogne (datidens kommuner) på Møllebakken i Horreby blev i den forbindelse nævnt som en af de skoler der skulle lukke. Horreby er centralt beliggende i vores område, hvorfor Møllebakkeskolen, den integrerede daginstitution 'Møllebakken', idrætshal med gymnastikhus også er placeret her. Horbelev- og Falkerslev skoler var grundskoler og børn fra disse områder skulle således færdiggøre deres overbygning dvs. 7-10 klasse på Møllebakkeskolen.

Så selv om mange af områdets ”tilbud og services” ligger i Horreby dækker områdets selvforståelse over et langt større område, der historisk set går langt tilbage i tiden. Dette er en vigtig pointe.

Folk fra dette område har blandt andet kæmpet for, at man som de første i Danmark ved Kronprins (senere Kong Frederik 6) Frederiks hjælp kunne frikøbe jord fra Nykøbing Slots Nørre Ladegård (Vestensborg Gods) i 1793 og på andelsvis fordele jorde og gårde blandt landsbyerne. Man oprettede en folkehøjskole i 1878 og i 1886 tillige en friskole. Man arbejdede kraftigt for at omstøde en lov fra 1922 der bestemte at kvinder ikke kunne blive præster i den danske folkekirke. Dette lykkedes i 1947 og man var således blandt de 3 første sogne i Danmark der indsatte en kvindelig præst i 1948. Sammenhængskraften og viljen til at kæmpe for sin ret og det, man har kært, er derfor stor. Det var derfor ikke overraskende for os, at vi i løbet af en weekend kunne gå sammen om at arrangere et stormøde omkring skolelukningen og indsamle 1200 underskrifter.

Vi har i dag fortsat vores skole om end med reduceret skoledistrikt. Skolen er således den skole i Guldborgsund kommune der har det næsthøjeste antal af fritvalgselever (dvs. elever fra andre skoledistrikter). Vi værner fortsat om områdets tradition for at yde en indsats for udvikling. Derfor er idrætsforeninger, bylaug, menighedsråd og forældrebestyrelser for skoler og daginstitutioner gået sammen om at danne en koordinerende forening i samarbejde med Guldborgsund kommune.

Foreningens formål er at arbejde for at finde frem til områdets interesser gennem dialog med borgere og foreninger, råd, laug samt institutioner i området. Desuden kan foreningen være med til at koordinere og formidle arrangementer, projekter og kontakter til myndigheder, politikere, virksomheder og andre interessenter både indenfor og udenfor Falster. Dette arbejde skal resultere i at udviklingen fremmes og udbygges. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

Støttemedlemmer

​Borgere, foreninger, bylaug, råd, institutioner og virksomheder kan købe et støttebevis til Foreningen Landsbyerne i Falsters Hjerte. Et sådant bevis koster 200 kr. og man kan godt købe flere støttebeviser, hvis man ønsker det. Et støttebevis giver ikke stemmeret ved generalforsamlingen.