mobilemenu
Alma og Henning har en indledende snak om, hvad der er vigtigt der hvor man bor.
Borgere i Karleby
Sammen er vi stærke
Styrk livet i Falsters Hjerte søsatte 20 projekter som vi præsenterer på en planchevæg
Smedegrundens shelterplads
Shelteret er bygget af frivillige og indvies i 2022
Shelterplads tæt på Horreby Lyng
Shelteret kan bookes på www.bookenshelter.dk
Skolesporet i Falsters Hjerte
Åbningen af det første spor i Falster Hjerte med hjælp fra 8. klasse på Møllebakkeskolen
Store Plantedag
En fin tradition som samler os og skaber fællesskab. Plantning af træer og blomsterløg ved alle 11 landsbyer med efterfølgende fællesspisning.
Årets Ildsjæl 2014
Bestyrelsesformand modtager prisen af minister for By- Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen

Styrk Livet i Falsters Hjerte

"Styrk livet i Falsters Hjerte" er et udviklingsprojekt her i vores landsbyklynge Falsters Hjerte.

Disse 10 udsagn er vigtige for os i Falsters Hjerte:

 1. En god folkeskole i nærheden (Møllebakkeskolen)
 2. Fællesskab, sammenhold og stærke sociale netværk
 3. God infrastruktur ift. transport: Velfungerende vejnet og busforbindelser
 4. Daginstitutioner i nærheden (Møllebakken – privat vuggestue og børnehave)
 5. Virkekraft og foretagsomhed: Ildsjæle og aktive borgere, der sætter ting i gang og skaber udvikling
 6. Uddannelsesmuligheder i nærheden - ud over grundskolen
 7. Rummelighed, tolerance, imødekommenhed overfor alle - både tilflyttere og eksisterende beboere
 8. Hurtig internetforbindelse (f.eks. fiber) til alle husstande uanset beliggenhed
 9. Fritidsaktiviteter til børn, unge og voksne og infrastruktur, der understøtter dette - f.eks. en hal
 10. At fungere som selvforsynende minisamfund

 

Disse projekter vil vi realisere:

 1. Aktivitetsområde med leg og træning i Nr. Ørslev
 2. Hø-hotel i Karleby
 3. Multibane og træning i Karleby
 4. SPOR i Falsters Hjerte
 5. Bouldervæg i Horreby
 6. Madpakkehus i Nr. Ørslev

 

Disse projekter har vi realiseret:

 1. Fibernet i 11 landsbyer i Falsters Hjerte
 2. 6 SPOR (Falsters Hjerte Vest, Skolesporet Falsters Hjerte, Sporet ved Præsteskov-Skjørringe-Virket Sø, Falsters Hjerte Øst)
 3. Plantning af træer og blomsterløg ved alle landsbyerne
 4. Årets Ildsjæl pris 2014 ved Ministeriet for by, bolig og landdistrikter
 5. Smedegrundens shelterplads i Horreby
 6. Skulptur- og engpark i Sdr. Kirkeby
 7. Byttestation i Horreby (Byttebixen)

 

Disse publikationer har vi medvirket i:

 1. ”Turismeudvikling i landdistrikter og kystnære byer” 2013 v. Arkitekt Kjeld Andersen
 2. ”50 personer, der udvikler Region Sjælland” Vækstforum & Region Sjælland, 2014
 3. ”Landsbyklynger som mulig udviklingsstrategi - Muligheder og Barrierer En forundersøgelse for DGI og Realdania, 2015” Lektor, Lea Holst Laursen, Aalborg Universitet Videnskabelig Assistent, Morten Frølund, Aalborg Universitet Lektor, Pia Heike Johansen, Syddansk Universitet.
 4. ”SMART transport på landet - en undersøgelse af nye transportinitiativer, der forbinder land og by og lokalsamfund i landdistrikterne 2015” Pia Heike Johansen, Ask Greve Jørgensen, Eva Mærsk, Helle Rotbøll Randløv, Center For Landdistriktsforskning Syddansk Universitet.
 5. ”I et hjørne af verden - Arkitektur til møder og samling”; Bosætning, Økologi og Tektonik v. Mikael Mundt & Simon Sköld. Afgangsprojekt ved Arkitektskolen i København 2017.
 6. ”Spor i Landskabet – Aktørers incitament for deltagelse”. Bachelorprojekt i Naturforvaltning v. Københavns Universitet, Gerbrich Koudenburg 2017.
 7. ”Come Together – Fællesskaber i Danmark” v. Jane Sandberg 2019